ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล

กิจกรรมการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล หลังตลาดนัดวันพระ เดือนละ 2 ครั้ง

    p.st08   p.st02