ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจัดชื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

001

003

002