ทำเนียบนายกเทศมนตรี

10002626_794030017292403_1133781442_n

                                    นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ 

                              นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม