>

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม วันที่ 9 ธันวาคม 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม วันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

S__1140332151707

5170951708

S__11403314S__11403319

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม

IMG_4533IMG_4534

IMG_4547IMG_4569

IMG_4536IMG_4551

IMG_4523IMG_4526

ประชุมกลุ่มเกษตรกรนาปรัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มเกษตรกรนาปรังผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_4499IMG_4510

IMG_4503IMG_4490

IMG_4512IMG_4494

IMG_4514IMG_4501

กีฬาสงคราม ยาม อูน เกมส์

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา“สงคราม ยาม อูน เกมส์ 2560” ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จัดโดยสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน

S__15589452S__11386912

S__11386916S__11386914

S__11386913S__11386917

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนนสายหลักศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 

IMG_4462IMG_4466

IMG_4473IMG_4476

IMG_4477IMG_4470

IMG_4480IMG_4479

ตลาดประชารัฐ"คนไทยยิ้มได้"

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ"คนไทยยิ้มได้"อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี

IMG_4372IMG_4379

IMG_4374IMG_4385

IMG_4396IMG_4408

IMG_4448IMG_4400

IMG_4419IMG_4434

IMG_4461IMG_4459

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4196IMG_4199

IMG_4257IMG_4243

IMG_4220IMG_4224

IMG_4225IMG_4206

IMG_4274IMG_4294

IMG_4307IMG_4356

IMG_4352IMG_4339

เบี้ยยังชีพเดือนธันวาคม 2560  

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพน

IMG_3881IMG_3910

IMG_3875IMG_3925

IMG_3907IMG_3882

IMG_3944IMG_3938

IMG_3930IMG_3934

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เนื่องในวันเอดส์โลกโดยการมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ สถานศึกษา ชมรมต่าง ๆ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ มีการเดินรณรงค์จากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม มายังโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2675IMG_2678

IMG_2713IMG_2716

IMG_2795IMG_2790

IMG_2704IMG_2768

IMG_2798IMG_2808

IMG_28721512179294370

IMG_2887IMG_2891

IMG_2940IMG_2897

งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงาน/สนับสนุนงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีนายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ ร่วมงาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3798IMG_3717

IMG_3679IMG_3732

IMG_3674IMG_3658

IMG_3667IMG_3664

IMG_3741IMG_3708

IMG_3698IMG_3725

IMG_3701IMG_3691

IMG_3738IMG_3646

IMG_3754IMG_3768

กีฬาภายใน“สหราษฎร์เกมส์ 2560”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน“สหราษฎร์เกมส์ 2560”เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3479IMG_3477

IMG_3510IMG_3506

IMG_3516IMG_3538

IMG_3551IMG_3553

IMG_3525IMG_3560

IMG_3491IMG_3571

IMG_3582IMG_3587

IMG_3564IMG_3589

IMG_3605IMG_3642

IMG_3614IMG_3621

IMG_3635IMG_3591

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม และโรงพยาบาลศรีสงคราม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

IMG_2585IMG_2597

IMG_2591IMG_2602

IMG_2615IMG_2624

IMG_2616IMG_2613

IMG_2594IMG_2604

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม และโรงพยาบาลศรีสงคราม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

IMG_2568IMG_3416

IMG_2550IMG_2560

โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสุขภาพนักศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.20 น. นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสุขภาพ??

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ