>

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมใจกันทำความสะอาดเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8970IMG_8954

IMG_8996IMG_8995

IMG_8976IMG_9000

IMG_8982IMG_8992

IMG_9014IMG_9020

IMG_9027IMG_9035

หน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 IMG_8925IMG_8952

IMG_8943IMG_8937

IMG_8928IMG_8947

IMG_8949IMG_8945

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมใจกันทำความสะอาดเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8887IMG_8910

IMG_8878IMG_8859

IMG_8913IMG_8918

IMG_8915IMG_8920

IMG_8904IMG_8924

ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดนครพนม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้ารับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดนครพนม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรของเทศบาล คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8645IMG_8642

IMG_8649IMG_8685

IMG_8698IMG_8658

IMG_8739IMG_8737

IMG_8787IMG_8780

IMG_8830IMG_8843

IMG_8792IMG_8795

IMG_8774IMG_8768

IMG_8755IMG_8756

IMG_8746IMG_8747

IMG_8813IMG_8811

IMG_8815IMG_8821

IMG_8845IMG_8690

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา  ประจำปี 2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีสงคราม และ ส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชนพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอศรีสงคราม ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท่าน้ำสงคราม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7996IMG_8011

IMG_7958IMG_7960

IMG_7965IMG_8007

IMG_7998IMG_8040

IMG_8078IMG_8110

IMG_8132IMG_8156

IMG_8218IMG_8226

IMG_8255IMG_8321

IMG_8252IMG_8254

IMG_8435IMG_8441

IMG_8427IMG_8424

IMG_8465IMG_8457

รับเกียรติบัตรการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม รับเกียรติบัตรการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  ปี 2560 จากนายสมชายวิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

S__12197899

IMG_2129

IMG_2196

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7782IMG_7786

IMG_7795IMG_7825

IMG_7793IMG_7822

IMG_7801IMG_7828

IMG_7834IMG_7831

 IMG_7799IMG_7806

received_10155688223349354

received_10155688223474354

received_10155688223619354

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7705IMG_7738

IMG_7708IMG_7730

IMG_7717IMG_7718

IMG_7697IMG_7700

โครงการ“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการ“พยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7588IMG_7653

IMG_7601IMG_7634

IMG_7645IMG_7594

IMG_7608IMG_7613

IMG_7624IMG_7612

IMG_7621IMG_7623

ประชุมพนักงานจ้างตามภารกิจ

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อรับทราบการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการสั่งการในงานราชการโดยมีนายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7585IMG_7563

IMG_7562IMG_7577

IMG_7571IMG_7574

IMG_7581IMG_7580

ประชุมดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม,โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์), โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงครามโดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7472IMG_7467

IMG_7473IMG_7476

IMG_7470IMG_7487

IMG_7502IMG_7499

IMG_7490IMG_7496

IMG_7477IMG_7479

ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่/มอบรางวัลชุมชนน่าอยู่และบ้านตัวอย่าง

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด และมอบรางวัลชุมชนน่าอยู่/บ้านตัวอย่าง ตามโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_1406IMG_1421

IMG_1430IMG_1441

IMG_1423IMG_1409

IMG_7461IMG_1369

IMG_1366IMG_1385

IMG_1386IMG_1393

ศึกษาดูงานการจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม,โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์),โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะในโรงเรียน (School Zero Waste) ตามโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด ณ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

IMG_1233IMG_1237

IMG_1226IMG_1227

IMG_1243

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ