>

เบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2560  

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3933IMG_3987

IMG_3930IMG_3946

IMG_3955IMG_3958

IMG_3970IMG_3968

IMG_4018IMG_4023

IMG_4009IMG_3999

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3812IMG_3814

IMG_3884IMG_3849

IMG_3868IMG_3842

IMG_3846IMG_3823

IMG_3896IMG_3916

IMG_3906IMG_3856

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3637

IMG_3516IMG_3511

IMG_3573IMG_3562

IMG_3539IMG_3569

IMG_3607IMG_3613

IMG_3631IMG_3648

IMG_3591IMG_3466

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3363IMG_3390

IMG_3368IMG_3324

IMG_3330IMG_3366

IMG_3337IMG_3333

IMG_3461IMG_3404

IMG_3438IMG_3416

IMG_3441IMG_3456

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 IMG_3191IMG_3314

IMG_3209IMG_3219

IMG_3303IMG_3313

IMG_3294IMG_3310

IMG_3236IMG_3182

IMG_3171IMG_3244

IMG_3183IMG_3237

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม  ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3127IMG_3125

IMG_3140IMG_3132

IMG_3167IMG_3152

IMG_3145IMG_3137

IMG_3162IMG_3143

ประชุมประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3102IMG_3063

IMG_3067IMG_3081

IMG_3092IMG_3078

IMG_3105IMG_3094

IMG_3085IMG_3087

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม

IMG_2996IMG_3007

IMG_3006IMG_3015

IMG_3009IMG_3012

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป รายคุณปู่ชู  ไชยรินทร์ และคุณย่าขีด  อินอุเทน โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี  จัดโดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มอบหมายให้สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครพนม ปฏิบัติหน้าที่แทน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2416IMG_2415

IMG_2611IMG_2599

IMG_2558IMG_2625

IMG_2554IMG_2555

IMG_2648IMG_2438

IMG_2428IMG_2583

IMG_2574IMG_2580

IMG_2654IMG_2658

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม มีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ถวาย ณ วัดศรีสมบูรณ์ และวัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2108IMG_2295

IMG_2254IMG_2257

IMG_2261IMG_2250

IMG_2263IMG_2265

IMG_2301IMG_2274

กิจกรรมพาน้องเข้าวัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงครามจัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกจิตสำนึกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ณ วัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

S__7086190S__7086200

S__7086195S__7086197

S__7086192S__7086181

S__7086207S__7086209

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_1989IMG_1985

IMG_2022IMG_2043

IMG_2013

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ