>

ประชุมคณะทำงานพหุภาคีท้องถิ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะทำงานพหุภาคีท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรค เพื่อจัดทำแผนและหารือแนวทางการดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0780IMG_0769

IMG_0775IMG_0783

IMG_0774IMG_0778

IMG_0787IMG_0770

IMG_0761IMG_0764

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0680IMG_0684

IMG_0697IMG_0704

IMG_0696IMG_0708

IMG_0713IMG_0689

IMG_0686IMG_0692

IMG_0705IMG_0733

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0621IMG_0626

IMG_0632IMG_0637

IMG_0625IMG_0623

IMG_0648IMG_0643

IMG_0657IMG_0650

IMG_0639IMG_0647

โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ สถานศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มมวลชนต่าง ๆนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0515IMG_0496

IMG_0499IMG_0506

IMG_0576IMG_0538

IMG_0561IMG_0597

S__5480550IMG_0617

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8661IMG_0414

IMG_0454IMG_0423

IMG_0449IMG_0468

IMG_0441IMG_0397

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 7

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม           

IMG_0342IMG_0345

IMG_0373IMG_0356

IMG_0376IMG_0381

IMG_0370IMG_0391

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0303IMG_0292

IMG_0281IMG_0302

IMG_0322IMG_0278

IMG_0335IMG_0316

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้คณะสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 8 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม                                        

IMG_0177IMG_0189

IMG_0223IMG_0225

IMG_0191IMG_0199

IMG_0180IMG_0227

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และคณะกรรมการตรวจสอบและให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรายนางทองสา  เอกวงษา และนางสาวจินดา สมกอง หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

S__3997750S__3997751

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0119IMG_0126

IMG_0128IMG_0129

IMG_0134IMG_0135

เบี้ยยังชีพเดือนมิถุนายน 2560 

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0054IMG_0059

IMG_0053IMG_0047

IMG_0068IMG_0071

IMG_0103IMG_0089

IMG_0085IMG_0096

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 6

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นายภคพล  จังตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_9947IMG_9951

IMG_9966IMG_9990

IMG_0008IMG_9997

IMG_9969IMG_0022

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน เพื่อประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_9856IMG_9890

IMG_9901IMG_9872

IMG_9908IMG_9931

IMG_9916IMG_9933

ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9785IMG_9776

IMG_9779IMG_9765

IMG_9783IMG_9770

IMG_9774IMG_9767

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9705IMG_9716

IMG_9735IMG_9738

IMG_9711IMG_9730

IMG_9754IMG_9713

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_9464IMG_9467

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ