>

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 4

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ โดยจัดเวทีประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

IMG_5610IMG_5593

IMG_5585IMG_5587

IMG_5572IMG_5576

IMG_5591IMG_5579

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 7

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดทำประชาคมโครงการธรรมนูญสุขภาพหมู่ที่ 7 บ้านปากอูน  เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชนโดยมีว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

IMG_5471IMG_5430

IMG_5448IMG_5450

IMG_5443IMG_5490

IMG_5468IMG_5495

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_5403IMG_5411

IMG_5386IMG_5389

IMG_5420IMG_5398

IMG_5384IMG_5417

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 6,8

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ โดยจัดเวทีประชาคมร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7888IMG_7955

IMG_7900IMG_7925

IMG_7911IMG_7929

P0001

P00001

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7648IMG_7643

IMG_7622IMG_7682

IMG_7672IMG_7636

IMG_7670IMG_7666

เบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7123IMG_7121

IMG_7134IMG_7126

IMG_7136IMG_7140

IMG_7160IMG_7151

IMG_7169IMG_7164

งานบุญประเพณีวัดศรีสมบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงาน/สนับสนุนงานบุญประเพณีวัดศรีสมบูรณ์ ประจำปี 2560 โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ ร่วมงาน ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานค่ะ

IMG_7029IMG_7015

IMG_7002IMG_7011

IMG_7071IMG_6990

IMG_6814IMG_6859

IMG_6792IMG_6794

 IMG_6843IMG_6851

IMG_6879IMG_6875

IMG_6890IMG_6882

IMG_6832IMG_6836

IMG_6929IMG_6935

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม โรงพยาบาลศรีสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งให้บริการตอนสุนัขและแมวเพศผู้ บริการทำหมันสุนัขและแมวเพศเมีย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสัตว์ ณ ลานสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ

IMG_6714IMG_4855

IMG_6688IMG_6690

IMG_6710IMG_6697

IMG_4874IMG_4885

IMG_6723IMG_6728

งานประเพณีบุญข้าวจี่วัดสุภราราม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงาน/สนับสนุนงานประเพณีบุญข้าวจี่วัดสุภราราม ประจำปี 2560 โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ ร่วมงาน ณ วัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_6463IMG_6484

IMG_6477IMG_6476

IMG_6485IMG_6500

IMG_6575IMG_6607

IMG_6565IMG_6570

IMG_6550IMG_6621

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์สามผงเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี

IMG_6266IMG_6274

IMG_6259IMG_6270

IMG_6339IMG_6348

IMG_6355IMG_6363

IMG_6404IMG_6435

 

งานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดงานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีคณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6001IMG_6023

IMG_6033IMG_6057

IMG_6004IMG_6015

IMG_6036IMG_6040

IMG_6066IMG_6062

IMG_6151IMG_6112

IMG_6161IMG_6115

IMG_6117IMG_6135

IMG_6092IMG_6196

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4729IMG_4709

IMG_4726IMG_4720

IMG_4700IMG_4695

IMG_4728IMG_4715

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5905IMG_5902

IMG_5941IMG_5938

IMG_5912IMG_5916

IMG_5917IMG_5929

IMG_5958IMG_5922

IMG_5955IMG_5948

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_5115IMG_5109

IMG_5099IMG_5127

IMG_5102IMG_5124

IMG_5121IMG_5093

IMG_5118IMG_5105&q        </div>      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Left Layout /-->
<!-- Bottom Widgets -->
<div id=

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ