>

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีสงคราม บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0777IMG_0786

IMG_0748IMG_0749

IMG_0758IMG_0754

IMG_0879IMG_0872

IMG_0790IMG_0836

IMG_0806IMG_0792

IMG_0794IMG_0812

IMG_0841IMG_0851

8356483565

8356683567

IMG_0863IMG_0868

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายโกเมณ ชาลี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ วัดศรีสงคราม บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

                                          IMG_0719

IMG_0674IMG_0681

IMG_0687IMG_0685

IMG_0692IMG_0723

IMG_0693IMG_0695

IMG_0667IMG_0670

IMG_0703IMG_0708

IMG_0699IMG_0701

IMG_0718IMG_0706

เบี้ยยังชีพเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาคม  2559 โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตามโครงการเทศบาลประสานใจผู้สูงวัยอบอุ่น ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0537IMG_0545

IMG_0535IMG_0578

IMG_0614IMG_0554

IMG_0612IMG_0615

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0437IMG_0439

IMG_0475IMG_0464

IMG_0455IMG_0484

IMG_0472IMG_0467

IMG_0474IMG_0454

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0415IMG_0407

IMG_0382IMG_0389

IMG_0413IMG_0411

IMG_0406IMG_0404

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 08.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0265IMG_0270

IMG_0297IMG_0283

IMG_0302IMG_0261

IMG_0304IMG_0308

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0199IMG_0196

IMG_0211IMG_0213

IMG_0235IMG_0237

IMG_0217IMG_0209

IMG_0222IMG_0250

IMG_0244IMG_0240

IMG_0249IMG_0225

IMG_0205IMG_0207

โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำสงคราม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชนบ้านปากอูน ทั้ง 5 หมู่ ร่วมกันเก็บกวาดกระทงและทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงคราม ตามโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำสงคราม ให้เป็นขุมทรัพย์ชองชุมชนและเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของประชาชน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรัก บริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอขอบคุณส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ที่ร่วมกันเก็บกวาดกระทงและทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงคราม

IMG_9908IMG_9905

IMG_9916IMG_9919

IMG_9926IMG_9927

S__3743748S__3743751

S__3743752S__3743756

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 และพิธีถวายความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ บริเวณท่าน้ำสงคราม บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_9713IMG_9733

IMG_9763IMG_9753

IMG_9738IMG_9740

IMG_9779IMG_9777

IMG_9820IMG_9836

IMG_9825IMG_9797

IMG_9693IMG_9886

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

นที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

IMG_9500IMG_9535

IMG_9502IMG_9508

IMG_9521IMG_9530

IMG_9540IMG_9526

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9396IMG_9378

IMG_9386IMG_9381

IMG_9395IMG_9401

IMG_9404IMG_9392

IMG_9384IMG_9366

เบี้ยยังชีพเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9352IMG_9345

IMG_9354IMG_9344

IMG_9357IMG_9359

ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                            โดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9175IMG_9168

IMG_9167IMG_9161

IMG_9163IMG_9177

IMG_9155IMG_9157

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป โดยมีนายวิทยา  ยอดนารี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8432IMG_8429

IMG_8457IMG_8436

IMG_8450IMG_8459

IMG_8440IMG_8441

ประชุมประชาคมเมือง

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมประชาคมเมือง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการของชุมชนและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนทุกหมู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8337IMG_8341

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ